DRUM (Trống hình)

Drum Panasonic 473
Chi tiết
Drum Panasonic 412
Chi tiết
Drum Panasonic 93E
Chi tiết
Drum Panasonic 89A
Chi tiết
Drum 49A (Phấn)
Chi tiết
Drum HP 30a, 32a
Chi tiết