Câu chuyện về sự bền bỉ hiếm có của hộp mực in NC Loại 1

16:23:4614/08/2017

   Có anh kỹ thuật máy in nọ tới công ty Mực in thương hiệu NC than thở: " Tôi mua hộp mực máy in NC loại 1 (Bền) ở đây bán cho khách của tôi. Cứ vài tuần, người khách nọ in hết mực và gọi tôi đến nạp mực. Mỗi lần tới, tôi hi vọng sẽ có linh kiện hộp mực nào đó hư để thay kiếm thêm tiền. Vậy mà nạp mực 4, 5 lần rồi vẫn không có linh kiện hộp mực nào hư hết. Chán quá !"

   Nói xong, anh kỹ thuật nọ mua thêm vài hộp mực in NC nữa trước khi rời công ty.

   Và anh ấy là 1 trong rất nhiều người khách thân thiết nhất, thường xuyên nhất của mực in NC.

Link tham khảo các loại hộp mực máy in HP thương hiệu NC loại 1 có độ Bền cao:

http://mucinnc.com/hop-muc-hp-in-giay-thuong/

 Link tham khảo các loại hộp mực máy in Canon thương hiệu NC loại 1 có độ Bền cao:

http://mucinnc.com/hop-muc-canon-in-giay-thuong/